INVESTMENTBOLAG

INVESTMENTBOLAG - SVENSKA BÖRSEN

 

Vi har samlat alla investmentbolag på en plats! Här nedanför kan ni enkelt hitta alla svenska investmentbolag. Inom en snar framtid kommer även fonder som är exponerade mot investmentbolag att finnas på sidan. I listorna finns även "investmentliknande bolag". Exempel på dessa kan vara konglomerat och riskkapitalbolag. Länkarna är samarbetslänkar som leder vidare till respektive bolags sidor hos Avanza!

Investmentbolagen driver sin verksamhet genom att äga aktier i andra noterade och onoterade bolag. Affärsidén för ett bolagen är ofta att äga stora delar av bolagen. På så sätt kan de kontrollera portföljbolagen genom att placera sina män och kvinnor i styrelsen. Investor är det största investmentbolaget i Sverige. Ett investmentbolags främsta mål är att skapa värde och utveckling för sina aktieägare. Vi rekommenderar alltid att ni tittar på investmentbolagens substansvärde för att se om bolaget handlas till substansrabatt eller substanspremie.

För att öka din diversifiering ytterligare så kan det vara bra med ett amerikanskt investmentbolag i din portfölj. Det gör att du får en stor exponering mot flera bolag i USA.
Länk till lista över amerikanska investmentbolag och amerikanska investmentbanker!

Investera dina pengar klokt i stabila bolag och du kommer att nå en fantastisk avkastning över tid. Ränta på ränta effekten nämns ofta som världens 8:e underverk. Låt den göra jobbet med ditt kapital!

 Ett par fördelar med att äga investmentbolag:

DIVERSIFIERING

Sprid riskerna genom
att investera i investmentbolag

EXPERTISEN

Låt de professionella 
förvalta dina pengar

MAJORITETSÄGARE

Flera av bolagen har 
starka majoritetsägare

LÅGA AVGIFTER

De flesta bolagen har lägre
avgifter än fonder

SUBSTANSRABATT

Få mer värde än du 
betalar för

Tänk på att vissa av länkarna till de amerikanska och utländska investmentbankerna går till deras "vanliga bankaktie". Det betyder att om du köper aktien så blir du även ägare av den traditionella bankdelen i bolaget. 

Länkarna är samarbetslänkar till respektive bolagssida hos Avanza!

Disclaimer: Investmentbolag.net är manuellt byggd vilket kan medföra fel i statistik och information. I mitten av 2017 så började vi bygga ut sidan med personliga bolagssidor för varje företag. Vi har börjat med de svenska investmentbolagen och kommer löpande att utöka sortimentet. Tänk på att alltid göra din egen analys innan du investerar några pengar. Sidan kan innehålla skrivfel och inaktuella uppgifter. Historisk avkastning garanterar aldrig att den framtida blir densamma. Ingenting på siten skall ses som investeringsrådgivning eller tips. Ingenting på siten är sponsrat innehåll på det sättet att vi har mottagit betalning för att publicera materialet. Däremot används samarbetslänkar till framförallt Avanza. Som besökare blir du inte påverkad av det, men vi får i vissa fall ersättning om vi vidarebefordrar en ny kund till Avanza bank. 
Lycka till med investeringarna i dina investmentbolag!
Investmentbolag.net är en del av det finansiella nätverket Finanso.se